Przygotuj się do zmian!

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych przynosi szereg wyzwań dla firm, ubiegających się o publiczne kontrakty. Na podstawie analizy nowych przepisów i najczęstszych problemów eksperci współpracujący z wykonawcami przybliżą najważniejsze zagadnienia z tego obszaru. Konferencja to także okazja do konsultacji i zadawania pytań.

Konferencja przygotowana jest z myślą o:

  • specjalistach ds. pozyskiwania zamówień publicznych pracujących w sektorze prywatnym
  • managerach odpowiedzialnych za realizację zamówień dla sektora publicznego
  • przedsiębiorcach
  • specjalistach ds. zamówień publicznych z sektora publicznego oraz nadzorujących wykonywanie zamówień
  • radcach prawnych i prawnikach doradzających w procedurze zamówień publicznych

Harmonogram

21.09.2021 r.

Poczekalnia konferencyjna

8.30–9.00

Otwarcie Konferencji

9.00–9.15

1.

Nowe Pzp - nowe definicje: przedmiotowe środki dowodowe

- jakich dokumentów może żądać zamawiający w postępowaniu?
- kiedy należy złożyć przedmiotowe środki dowodowe?
- czy zamawiający wezwie do uzupełnienia złożonych dokumentów?

2.

Prowadzenie postępowania: zebranie wykonawców, konsultacje rynkowe

- dlaczego nie warto pomagać zamawiającemu w przygotowaniu dobrego postępowania?
- jakie są konsekwencje udziału w konsultacjach rynkowych?
- czy tajemnica przedsiębiorstwa obowiązuje w trakcie zebrania wykonawców?

3.

Główne problemy i wątpliwości przy postępowaniu poniżej progów unijnych (tryb podstawowy)

- jakie są warianty trybu podstawowego?
- tryb podstawowy z możliwością negocjacji - czy wiąże się z ryzykiem „losowania” lub „wskazywania” wygranych?
- oferta dodatkowa - czy jest obowiązkowa?

Przerwa

11.30–11.45

4.

Ocena ofert - pułapki i zagrożenia

- jak nie zostać wykluczonym?
- dlaczego nie warto podawać nieprawdziwych informacji?
- czy skorzystanie przez zamawiającego z rękojmi będzie podstawą do wykluczenia z postępowania?

5.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego - zmiany i praktyka w zakresie postanowień umownych

- klauzule abuzywne - jak należy je stosować w praktyce?
- problematyka kar umownych - czy coś się zmieniło?

Przerwa

13.15–13.45

6.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

- dotychczas obowiązujące podstawy do waloryzacji wynagrodzenia w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
- zmiany i nowe instytucje w zakresie waloryzacji wprowadzone nową ustawą
- wskaźniki waloryzacji
- obowiązki w zakresie waloryzacji spoczywające na wykonawcy
- waloryzacja wynagrodzenia na podstawie instytucji określonych w kodeksie cywilnym

7.

Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego

- warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji a obowiązek realizacji części zamówienia w charakterze podwykonawcy
- możliwość zastąpienia podmiotu trzeciego
- podstawy wykluczenia podmiotu trzeciego z postępowania

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

15.15–15.45

Zakończenie i podsumowanie konferencji.

16.00

Prelegenci

Doświadczeni eksperci z kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Miejsce

konferencji stacjonarnej

Centrum konferencyjno-szkoleniowe

Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
www

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz indywidualny link do platformy. Zarejestruj się i sprawdź czy Twoje urządzenie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizatorzy

Poznajmy się!
Wydawca miesięcznika „Przetargi Publiczne”
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005