2020

Lista nagrodzonych w 12. edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”KATEGORIA I Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej Zamawiający: Enea Elektrownia Połaniec S.A. za: projekt, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Połaniec S.A. Wykonawca: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. za: rozbudowę i przebudowę Nabrzeża…

2019

Lista nagrodzonych w 11. edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”KATEGORIA I Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie za: budowę suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie KATEGORIA II Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej Zamawiający: Zarząd Dróg…

2009

Lista nagrodzonych i wyróżnionych w pierwszej edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”Fot. A. Tylko i J. RybaKATEGORIA I Realizacja zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Wyróżnienie: Urząd Gminy Dopiewo za: dostawę sprzętu multimedialnego do wyposażenia Gimnazjum w Skórzewie KATEGORIA II Przedsięwzięcia infrastrukturalne wpływające na poprawę jakości życia obywateli Zamawiający: Urząd Miasta Wąbrzeźno za: termomodernizację obiektów użyteczności…

2010

Lista nagrodzonych i wyróżnionych w 2. edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”Fot. A. KałwaKATEGORIA I Realizacja zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Zamawiający: Urząd Miasta Żyrardowa za: dostawę, montaż i utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi oraz świadczenie usługi transmisji danych, dostępu do Internetu oraz wsparcia użytkowników przez okres 3 lat dla Miasta Żyrardowa Wykonawca:…

2011

Lista nagrodzonych i wyróżnionych w 3. edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”Fot. S. MaliszewskiKATEGORIA I Realizacja zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich Zamawiający: Gmina Sadkowice za: budowę świetlicy środowiskowej w miejscowości Bujały Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Sanitex” Jan i Elżbieta Zdrzałka za: zwodociągowanie doliny Noteci etap II i etap III Wyróżnienie: Urząd Gminy Strawczyn za: modernizację ścieżki-dojścia…

2012

Lista nagrodzonych i wyróżnionych w 4. edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”Fot. Marcin Oliva SotoKATEGORIA I Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi za: wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą oraz włączenie ich w istniejącą sieć elektryczną, w ramach realizacji zadania „Kompleksowa termomodernizacja…

2013

Lista nagrodzonych i wyróżnionych w 5. edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”Fot. Bartek SytaKATEGORIA I Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski za: wykonanie robót budowlanych do zadania realizowanego w ramach projektu: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków…

2014

Lista nagrodzonych i wyróżnionych w 6. edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”Fot. Marcin Oliva SotoKATEGORIA I Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy za: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy w ramach projektu „Demonstracja Efektywności Energetycznej i wykorzystanie…

2015

Lista nagrodzonych i wyróżnionych w 7. edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”Fot. Paweł KonarzewskiKATEGORIA I Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej Zamawiający: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. za: trzy zadania zrealizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. za: modernizację i rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego…

2016

Lista nagrodzonych i wyróżnionych w 8. edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”Fot. Marcin Oliva SotoKATEGORIA I Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej Zamawiający: Gmina Czeremcha za: budowę gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze Wykonawca: Caldoris Polska Sp. z o.o. za: budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,95 MW w miejscowości Krasne Potockie Wyróżnienie:…