„Od lat nagradzamy inwestycje, które można stawiać za wzór zarówno pod względem poprawności proceduralnej, jak i jakości realizacji przedsięwzięć publicznych. W dotychczasowych edycjach Nagrody wzięło udział łącznie ponad 1600 jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw z całej Polski”.