Lista nagrodzonych i wyróżnionych w 2. edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”

Fot. A. Kałwa

KATEGORIA I

Realizacja zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Zamawiający:

 • Urząd Miasta Żyrardowa
  za: dostawę, montaż i utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi oraz świadczenie usługi transmisji danych, dostępu do Internetu oraz wsparcia użytkowników przez okres 3 lat dla Miasta Żyrardowa

Wykonawca:

 • Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o.
  za: E-Gmina Rejowiec – platformę usług elektronicznych dla mieszkańców gminy Rejowiec

KATEGORIA II

Inwestycje wpływające na poprawę jakości życia obywateli

Zamawiający:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście
  za: remont świetlic wiejskich w Starym Kramsku i Podmoklach Wielkich wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych i pomostu przystani wodnej

Wykonawca:

 • Firma Gutkowski
  za: centrum turystyki i rekreacji w Namysłowie.

KATEGORIA III

Zadania związane z ochroną środowiska

Zamawiający:

 • Związek Gmin Regionu Płockiego
  za: kompleksową usługę związaną z usuwaniem azbestu na teranie gmin regionu Płockiego

Wykonawca:

 • Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.
  za: zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami oraz rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swornegacie, gmina Chojnice

KATEGORIA IV

Przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych

Zamawiający:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
  za: dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy na rok 2009

Wykonawca:

 • Firma Budowlana „nivelo”. Bogdan Lewandowski
  za: budowę ścieżki rowerowej na terenie miasta Wąbrzeźno (część I)