Lista nagrodzonych i wyróżnionych w 5. edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”

Fot. Bartek Syta

KATEGORIA I

Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej

Zamawiający:

 • Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski
  za: wykonanie robót budowlanych do zadania realizowanego w ramach projektu: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”

Wykonawca:

 • „WIKAR” Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o.
  za: budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w centrum Lanckorony

KATEGORIA II

Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej

Zamawiający:

 • Port Lotniczy Lublin SA
  za: rozbudowę Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)

Wykonawca:

 • Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
  za: projekt budowlany i wykonawczy „Budowy mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90”

KATEGORIA III

Inwestycje z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej lub rewitalizacji przestrzeni publicznej

Zamawiający:

 • Urząd Miasta Bydgoszczy
  za: wykonanie rewitalizacji zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, polegającej na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka

Wykonawca:

 • Firma GUTKOWSKI
  za: budowę fontanny multimedialnej przy al. Lubomirskich w Rzeszowie

KATEGORIA IV

Przedsięwzięcia wspierające sport, kulturę lub edukację

Zamawiający:

 • Urząd Miejski Gmina Miasto Wejherowo
  za: budowę obiektu – Filharmonia Kaszubska – Regionalne Centrum Kultury – w Wejherowie wraz z budynkiem technicznym, parkingiem i infrastrukturą oraz rozbiórką obiektu istniejącego

Wykonawca:

 • WODPOL Sp. z o.o.
  za: budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Żywcu

KATEGORIA V

Realizacja zadań związanych z e-administracją lub przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu

Zamawiający:

 • Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
  za: zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na potrzebę dostępu do Internetu – Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Wykonawca:

 • ArchiDoc S.A.
  za: digitalizację zbioru polskich opisów patentowych, opisów ochronnych wzorów przemysłowych, wiadomości Urzędu Patentowego, rejestru wzorów użytkowych i rejestru patentów