Lista nagrodzonych w 11. edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”

KATEGORIA I

Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej

Zamawiający:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie
  za: budowę suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

KATEGORIA II

Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej

Zamawiający:

 • Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
  za: budowę nowego przebiegu Drogi Wojewódzkiej DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin

KATEGORIA III

Inwestycje z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej

Zamawiający:

 • Gmina Ożarów Mazowiecki
  za: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowę hali widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach-Kaputach, Gmina Ożarów Mazowiecki

Wykonawca:

 • Erbud SA
  za: budowę nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

KATEGORIA IV

Inwestycje z zakresu rewitalizacji przestrzeni publicznej i ochrony zabytków

Zamawiający:

 • Gmina Miasto Płock
  za: zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną

NAGRODA HONOROWA

Kryształ Przetargów Publicznych 2019

 • Urząd Zamówień Publicznych
  z okazji jubileuszu 25-lecia utworzenia Urzędu jako wyraz uznania za jego wkład w rozwój systemu zamówień publicznych w Polsce poprzez szerokie propagowanie wiedzy o zamówieniach, organizowanie konferencji i działalność wydawniczą oraz dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych.