Lista nagrodzonych w 12. edycji nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych”

KATEGORIA I

Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej

Zamawiający:

 • Enea Elektrownia Połaniec S.A.
  za: projekt, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Połaniec S.A.

Wykonawca:

 • Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.
  za: rozbudowę i przebudowę Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz Nabrzeża Mew w Porcie Gdańsk – etap I.

KATEGORIA II

Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej

Zamawiający:

 • Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
  za: budowę obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca:

Wyróżnienie:

 • Sprint S.A.
  za: zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą’’.

KATEGORIA III

Inwestycje z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej

Zamawiający:

 • Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
  za: utworzenie „Epi-Centrum Nauki” – ośrodka popularyzującego wiedzę, innowacje, rozwój myśli technicznej i nowoczesne technologie.

KATEGORIA IV

Inwestycje z zakresu rewitalizacji przestrzeni publicznej i ochrony zabytków

Zamawiający:

 • Gmina Otmuchów
  za: rewitalizację infrastruktury centralnej i historycznej części miasta Otmuchów.