Redaktor naczelna miesięcznika ``Przetargi Publiczne``, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Zajmuje się zamówieniami publicznymi od 1996 roku, wieloletni specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.