Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc zgłosić się do nagrody?

Należy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.07.2021 r. zakończyć realizację zadania będącego zamówieniem publicznym odpowiadającego jednej z kategorii nagrody. Następnie wystarczy wysłać: Zgłoszenie do nagrody.

Czy w grupie wykonawców mogą zgłaszać się przedsiębiorstwa państwowe?

TAK (Regulamin Nagrody §2 pkt 1).

Czy można zgłosić więcej niż jedno zrealizowane przedsięwzięcie?

TAK, w takim przypadku należy wypełnić jedno zgłoszenie i podać w nim tytuły wszystkich zadań wraz z przypisaniem ich do kategorii. W II etapie, podczas wypełniania ankiet niezbędne będzie wypełnienie osobnej ankiety dla każdego zgłaszanego zadania.

Czy można zgłosić do nagrody zadania poniżej progu 30 tys. €?

NIE (Regulamin Nagrody §4 pkt 3).

Czy w przypadku zamówień sektorowych można zgłosić zadanie zrealizowane poniżej progów unijnych?

NIE (Regulamin Nagrody §4 pkt 3).

Czy przy zgłoszeniu niezbędny jest podpis osoby odpowiedzialnej za reprezentowanie Kandydata?

NIE, podpis takiej osoby potrzebny jest dopiero w II etapie, przy wypełnianiu Ankiety (Regulamin Nagrody §5 pkt 1 lit. a).

Czy z ubieganiem się o nagrodę i jej otrzymaniem wiążą się jakieś opłaty?

NIE (Regulamin Nagrody §2 pkt 2). Zgłoszenie do nagrody.

Czy zadanie, które zgłaszam do nagrody, musi odpowiadać wszystkim kategoriom?

NIE, każde zgłaszane zadanie należy przypisać do jednej kategorii.

Czy można zgłaszać do nagrody projekty inwestycji, które będą wkrótce realizowane?

NIE, zgłaszane zadania muszą dotyczyć przedsięwzięćzrealizowanych, a w przypadku obiektów budowlanych obiekt ten musi być oddany do użytku (Regulamin Nagrody §4 pkt 4).

Czy o nagrodę mogą się ubiegać zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego?

NIE (Regulamin Nagrody §4 pkt 5).

Czy zgłaszane zadanie może obejmować dostawy/usługi powtarzające się okresowo?

NIE (Regulamin Nagrody §4 pkt 5).

Czy można zgłosić zadanie polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu?

NIE (Regulamin Nagrody §4 pkt 5).