W skład Kapituły wchodzą eksperci, będący największymi autorytetami w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce – osoby dysponujące szeroką wiedzą oraz bogatym doświadczeniem.