Od 2009 roku przeprowadziliśmy 12. edycji Nagrody!

Redakcja miesięcznika „Przetargi Publiczne” wraz z gronem ekspertów co roku nagradza zamawiających oraz wykonawców, którzy – stosując najlepsze zasady i praktyki w dziedzinie zamówień publicznych – wpływają na poprawę jakości życia obywateli, a także wyznaczają nowe standardy w udzielaniu i realizacji zamówień publicznych w Polsce.